Biofeedback Fizjologiczny
Biofeedback Fizjologiczny

Biofeedback fizjologiczny dosłownie oznaczający „biologiczne sprzężenie zwrotne” dostarcza człowiekowi informacji zwrotnej (ang. feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego, który monitorowany jest przez odpowiednie urządzenie. Parametry fizjologiczne, na których opiera się wspomniane sprzężenie zwrotne to m.in. tętno, oddech, temperatura ciała, elektryczna aktywność mięśni (EMG) i przewodnictwo skóry(GSR). Wyróżniamy również biofeedback EEG zajmujący sie funkcjami pracy fal mózgowych.

Biofeedback fizjologiczny wykorzystuje informacje zwrotne do uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, które przebiegają w sposób nieświadomy, takich jak: oddychanie, utrzymanie ciśnienia krwi, temperatury ciała, aktywność mięśni, przewodnictwo elektryczne skóry. Ze względu na mnogość wykorzystywanych w badaniu wskaźników, istnieje wiele rodzajów Biofeedbacku. Poniżej zaprezentowano wykorzystywane w ośrodku.

Biofeedback oparty o ten wskaźnik obrazuje zmienność rytmu serca (ang. Heart Rate Variability). Spójny rytm serca przekłada się na równowagę w autonomicznym układzie nerwowym. Niski poziom zmienności rytmu serca oznacza, że organ ten nie reaguje dobrze na zmiany i w efekcie nie będzie w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom. Niskie HRV pojawia się przy większym zaangażowaniu systemu tzw. „walki i ucieczki”, natomiast zwiększona zmienność rytmu serca wskazuje, że częściej angażuje się przywspółczulny układ nerwowy, który odpowiada za stan spokoju i relaksu.

Trening z pomiarem HRV

Trening z pomiarem HRV może pozytywnie wpłynąć na stabilizację emocjonalną, poprawę funkcji poznawczych, wspomagać rehabilitację w chorobach układu krążenia i być pomocny przy terapii zaburzeń lękowych, chronicznego bólu, zmęczenia oraz napadów złości.

Na podstawie obu tych czujników jesteśmy w stanie określić i pracować ze zmiennością rytmu serca. Informacje są wyświetlane na monitorze w postaci liczb, wykresów lub animacji. Na ich podstawie można nauczyć się jak prawidłowo oddychać i trenować zmienność rytmu serca.

jest rodzajem Biofeedbacku, który mierzy elektryczne przewodzenie skóry i dostarcza informacji o danej reakcji emocjonalnej na podstawie reakcji skórno-galwanicznej. Oporność skóry mierzona jest przy pomocy 2 elektrod. Ten typ Biofeedbacku efektywnie wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się i jąkania. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji.

mierzy rytm i długość wydechów. Wyniki pokazywane są za pomocą krzywej audiowizualnej. Znajduje zastosowanie w kształtowaniu prawidłowych wzorców oddychania np. u pacjentów doświadczających silnego stresu, z chorobami układu oddechowego i układu krążenia.

Biofeedback tego typu oparty jest o markery zmian aktywności autonomicznego układu nerwowego. Trening tego rodzaju stosuje się do modyfikacji kontroli reakcji na stres oraz relaksacji.

– zadbać o to, aby być wypoczętym i wyspanym,

– umyć włosy i nie stosować w dniu badania produktów kosmetycznych takich jak lakier, żel, kremy do stylizacji włosów,

– nie przyjmować leków stymulujących ośrodkowy układ nerwowy, w okresie 24 godzin poprzedzającym badanie,

– nie spożywać alkoholu, oraz wszelkich innych środków psychoaktywnych, w okresie 24 godzin poprzedzającym badanie, napoje zawierające kofeinę co najmniej 5 godzin przed badaniem/ treningiem

– nie należy odstawiać leków przyjmowanych z przepisu lekarza

Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl