Czy warto iść do psychologa_

Czy warto iść do psychologa?

Czy warto iść do psychologa? Czym się zajmuje psycholog, psychoterapeuta, psychiatra?

  Żeby odpowiedzieć na te pytania, należy dokonać pewnego uporządkowania. W opinii publicznej wyróżniamy bowiem trzy główne zawody zajmujące się zaburzeniami i wsparciem zdrowia psychicznego: psychologa, psychoterapeutę i psychiatrę. Zawody te mogą się mieszać oraz uzupełniać, a każdy z nich jest potrzebny i powinien być dopasowany do potrzeb odbiorców. Czym zatem różnią się od siebie Ci specjaliści i który, za co jest odpowiedzialny?

Psycholog

   W zależności od specjalności zna on według badań normę i patologię. Jest także uprawniony i przygotowany do przeprowadzania diagnozy uznanymi w badaniach kwestionariuszami psychologicznymi. W pracy gabinetowej udziela wsparcia emocjonalnego oraz towarzyszy Pacjentom w ich trudnościach. Normalizuje ich objawy (fizjologiczne, myślenia, emocjonalne i zachowania) co jest niezwykle ważne. W ten sposób dostarcza on bowiem informacji odnośnie do ich obrazu wg badań statystycznych. Zdarza się bowiem, że często mamy mylne wyobrażenia budując opinie na subiektywnym obrazie. Psycholog udziela pacjentom psychoedukacji dotyczącej ich stanu i okoliczności. Dzieli się zgromadzoną wiedzą dotyczącą związków przyczynowo skutkowych funkcjonowania człowieka. Zna także podstawowe zasady terapii i wspiera zmiany zachodzące w kliencie. Dba on również o bezpieczną i zaufaną atmosferę, która niezbędna jest do dzielenia trudnościami. Jest partnerem do poszukiwania rozwiązań potrzebnym szczególnie wtedy, gdy osoba w kryzysie nie widzi innych rozwiązań. Nienachalnie poprzez zrozumienie zachęca do wdrażania odpowiednio dopasowanych zmian. Kiedy zauważy, że wspólna praca nie przynosi umówionej poprawy, korzysta z superwizji zawodowej lub znając lepiej problem pacjenta, przekierowuje go do terapeuty doświadczonego w leczeniu danej trudności.

Psychoterapeuta

   Osoba pracująca w tym zawodzie powinna ukończyć studia psychologiczne oraz czteroletnią szkołę psychoterapii i staż kliniczny. Sama również powinna przejść przez własną psychoterapię, stale dokształcać się w dziedzinie różnych zaburzeń psychologicznych i brać udział w superwizji zawodowej. Psychoterapeuta powinien w praktyce zapoznać się z używaniem metod dotyczących leczenia, przeprowadzając te metody samodzielnie oraz doświadczając ich na sobie. Ukończenie szkoły psychoterapii zapewnia zdobycie wiedzy pomocnej w leczeniu zaburzeń, przy czym najlepiej udokumentowana naukowo jest psychoterapia poznawczo behawioralna. Według badań szkoły psychoterapii nie różnią się skutecznością ukończonej terapii, lecz odsetkiem kończenia terapii. Czymś, co łączy wszystkie podejścia terapeutyczna, jest zdrowa relacja terapeutyczna, w której człowiek może doświadczać wzrostu pomimo różnych dróg.

Psychiatra

   To osoba, która ukończyła ogólną specjalizację lekarską. Jej zadaniem jest postawienie diagnozy medycznej oraz dobór leczenia medycznego, czyli przepisanie leków, zlecanie badań i zabiegów. Psychiatra zarówno, jak i psychoterapeuta zajmuje się bardziej uporczywymi i uciążliwymi problemami niż psycholog. Leczenie psychiatryczne oparte na lekach prawdopodobnie przynosi szybszy skutek niż metody psychoterapeutyczne. Dzieje się tak, ponieważ metoda ta nie wymaga celowej zmiany w pacjencie i dlatego też, nie jest trwała. 

Kiedy iść do psychologa?

    Do psychologa najczęściej udają się osoby chcące zasięgnąć rady. Potrzebują one pomocy w usprawnieniu obecnej sytuacji życiowej, odetchnięciu, przemyśleniu danych sytuacji, skorygowaniu i pracy nad ich zmianą. Wizyta u psychologa może rozwiązać lub usprawnić rozwiązywanie problemu. Może także pomóc przyjrzeć się trudnościom, na których rozwiązanie trzeba poświęcić więcej czasu. Przyświecającą intencją pracy psychologa jest dostarczenie obiektywnych informacji osobie, która dzięki nim będzie mogła wybrać dla siebie najlepszą drogę rozwoju w danych okolicznościach.

Lista ważnych powodów pójścia do psychologa lub / oraz  do psychiatry, psychoterapeuty:

– Pojawienie się w naszym życiu sytuacji trudnych

– Trudności w skupieniu uwagi oraz jej przerzutności

– Problemy z pamięcią

– Problemy ze skupieniem uwagi, rozpamiętywanie, martwienie

– Unikanie pewnych sytuacji

– Niskie poczucie własnej wartości

– Poczucie samotności

– Trudności z wyrażaniem emocji

– Poczucie bezradności

– Nieskuteczność swoich działań

– Zaburzenia lękowe i stresowe

– Objawy nerwicy

– Objawy depresji

– Wahania nastroju

– Brak chęci do życia

– Uzależnienia od substancji lub czynności

– Zaburzenia odżywiania

– Zaburzenia rozwojowe, młodzieńcze i starcze

– Fobie

– Zaburzone relacje rodzinne

– Zaburzone relacje społeczne

– Autoagresja i agresja

–  Trudności w budowaniu romantycznych związków

– Obniżone poczucie własnej wartości

– Dolegliwości o podłożu psychosomatycznym

– Obsesyjne myśli i zachowania kompulsywne

– Trzymanie się na uboczu od świata zewnętrznego

– Zaburzenia seksualne posiadające źródło w psychice

– Poczucie odrealnienia

– Utrata kontaktu z rzeczywistością na podłożu stresowym

– Problemy w relacjach zawodowych, małżeńskich, partnerskich i rodzinnych

– Przedłużająca rozpacz po utracie ważnej osoby.

Kiedy iść do psychoterapeuty?

    Najlepszy czas jest wtedy, kiedy zaczynamy czuć chęć i potrzebę poznania przyczyn naszych trudności. Zdarza się jednak, że do pójścia na terapie skłania nas wielokrotnie przeżywanie sytuacji dla nas trudnych. Powodem bywa również to, że czujemy nadmiar emocji i bezsilności w ich zmianie. Można to porównać do odczucia długotrwałej choroby z którą nie możemy sobie skutecznie poradzić sami. Psychoterapie realizujemy między innymi: poprzez analizowanie wydarzeń, relacji z innymi, przekonań i niezaspokojonych potrzeb dziecięcych, które nas ukształtowały. Psychoterapeuta podaruje nam dużo wsparcia i siłę potrzebną do wytyczenia bezpiecznego kierunku. Z uwagi na swój zawód jest on przygotowany do udzielania tego typu pomocy, także w trudnych dla nas okolicznościach emocjonalnych. W tego typu terapii ważne jest to, abyśmy zaangażowali się w osobistą pracę, mającą na celu zmianę stylu życia i dostrzeżenie pewnych zależności.

Kiedy iść do psychiatry?

   Momentem, w którym powinniśmy zasięgnąć pomocy u tego specjalisty, jest pojawienie się objawów, które obezwładniają nasze zachowania i utrudniają funkcjonowanie. W przypadku korzystania z pomocy psychologa bądź psychoterapeuty również warto skonsultować się z psychiatrą. Może się bowiem stać tak, że nie będziemy zdolni do wprowadzenia ustalanych w trakcie terapii zmian. Co gorsza, może się zdarzyć tak, że przestaniemy w ogólne uczestniczyć w terapii i zaczniemy unikać konfrontacji z własnymi myślami i emocjami. Pogarszający się stan może doprowadzić do pojawienia się bóli psychosomatycznych i utracenia wszelkich postępów uzyskanych za pomocą terapii. Wizyta u psychiatry jest również odpowiednia dla osób niekorzystających z pomocy innych tego typu specjalistów. Warunkiem jest jedno to, że akceptuje się konsekwencje jedynie pomocy farmakologicznej.

Nie jesteś sam…

  Co roku ponad 38.2% (ponad 164 miliona osób) mieszkańców krajów europejskich choruje na jedno z 27 uwzględnionych w badaniach zaburzeń psychicznych.

Roczna liczba samobójstw (skutecznych) na 100 000 mieszkańców w ostatniej dekadzie wacha się między 9.3 a 16 osób.

najczęstsze zaburzenia psychiczne wykres danych

Źródło https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en

Źródło: Global Health Estimates 2014 Summary Tables: DALY by cause, age and sex, by WHO Region, 2000-2012.

Dlaczego warto udać się do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry?

   Specjalistyczna pomoc psychologiczna pomoże nam poradzić sobie z problemami, które pojawiły się w życiu niezależnie od nas i często miały miejsce już we wczesnym dzieciństwie. Rozmowa z psychologiem może pomóc nam w rozwiązaniu naszych problemów. Psychoterapeuta umożliwi nam poradzenie sobie z przeszłością, zrozumieniem teraźniejszości i ułożeniem planów na przyszłość. Z kolei, kiedy czujemy, że nie mamy siły na rozmowę lub że nam ona nie pomaga, warto zwrócić się do psychiatry, który pomoże nam za pomocą leków. Dzięki wsparciu farmakologicznemu możemy ponownie zyskać chęć na uczestnictwo w terapii i w łatwiejszy sposób rozprawić się z problemami. W trudnych sytuacjach życiowych najlepiej jest udać się do kilku specjalistów i rozważyć zarówno terapię, jak i zastosowanie odpowiednio dobranych leków. Warto bowiem dzielić się i rozwiązywać problemy z pomocą osób, które są do tego przygotowane.
   Dzięki pracy włożonej w terapię mamy większą szansę na rozwój i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Jeśli spotkania są owocne, będziemy odczuwać ulgę emocjonalną, która do tej pory była poza naszym zasięgiem i której nie mogliśmy zaznać bez pomocy specjalisty. Na nowo pozyskana energia pozwoli także realizować się w innych ważnych aspektach życia i sprawi, że praca i pieniądze włożone w terapię zwrócą się w postaci bezcennego poczucia realizacji. Dodatkowo, mimo czasu spędzonego na pracy nad sobą w towarzystwie specjalisty, zwrócony zostanie nam czas, który do tej pory traciliśmy na zajmowanie się problemami, zamartwianie się i złe samopoczucie. Nie do wycenienia będzie także zyskana wiedza na swój własny temat i świadomość własnego ja. Poznanie własnych problemów pomoże pogodzić się z przeszłością i rozpocząć w życiu nowy etap, w którym akceptujemy siebie, potrafimy poradzić sobie z własnymi myślami, emocjami i trudnymi sytuacjami.
   Psycholog czy też psychoterapeuta pomoże Ci bezpiecznie przejść przez te trudną drogę. Będzie także towarzyszył w dalszym rozwoju oraz osiągnięciu twoich osobistych celów. Specjalista spojrzy obiektywnie na twoje odczucia, reakcje, schematy funkcjonowania i problemy. Dzięki temu mamy możliwość przeciwstawić swoje wrażenia z tym, jak widzą to inni. W ten sposób zyskujemy okazję, żeby zobaczyć dotychczas niewidoczne dla nas rozwiązania. Niezbędne w tym, aby terapia przyniosła pozytywne skutki, jest zaangażowanie, zarówno ze strony terapeuty, jak i pacjenta, a także odpowiednia relacja oparta na współpracy i zaufaniu.
   Podsumowując, jeśli zmagasz się z jakimś problemem, czujesz się zagubiony, nie wiesz do czego zmierzasz, brakuje Tobie umiejętności, celu, zrozumienia kim jesteś, nie rozumiesz swojej sytuacji. Mamy nadzieję że ten wpis jest pomocny w odpowiedzi na pytanie czy warto iść do psychologa.

Jakikolwiek krok wykonany w kierunku zadbania o osobiste zdrowie jest dobry. Początkowo warto porozmawiać o problemach z zaufanymi osobami. Są to naturalne kroki prowadzące w razie potrzeby do uzyskania pomocy psychologicznej.

Brak motywacji – ćwiczenie.

  Link do ćwiczenia motywacyjnego za i przeciw pomocnego w obserwacji własnych powodów.

Feedback:

  Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, udostępnij innym nasz artykuł! Pomożesz w ten sposób skorzystać z zamieszczonych przez nas informacji na temat psychologii, większej liczbie osób. Każdy komentarz i like pomaga dotrzeć naszym treściom do większej liczby osób, daje nam motywację, do większego działania! Możesz udzielić go poniżej lub tutaj w Google .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *