Diagnoza miniQEEG

Diagnoza miniQEEG
Diagnoza miniQEEG

Diagnoza miniQEEG (ang. quantitative elekroencephalogram – ilościowy elektroencefalogram) inaczej znane jako mapowanie mózgu, odpowiada ilościowej analizie zapisu EEG. W trakcie badania rejestrowana jest czynność bioelektryczna mózgu w różnych jego obszarach (zależnie od punktu przyłożenia elektrody). Przeprowadzenie pełnoczepkowej diagnozy QEEG obejmuje jednoczesny pomiar z 19 elektrod umiejscowionych na powierzchni głowy.            

W ośrodku oferujemy pomiar miniQEEG, który pozwala dostrzec asymetrię funkcjonowania mózgu w różnych pasmach częstotliwości między lewą i prawą półkulą mózgu. Umożliwia to wykazanie ewentualnych rozbieżności w funkcjonowaniu obu półkul oraz weryfikację pewnych zaburzeń, związanych ze szczególnym rozkładem fal. Uzyskane wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej.

Badanie to jest w pełni bezpieczne i nieinwazyjne oraz bardziej precyzyjne niż podstawowa analiza jednokanałowa. Dostarcza również więcej przydatnych informacji potrzebnych do ustalenia treningu EEG Biofeedback.

Diagnoza mini QEEG umożliwia zaobserwowanie:

–  rozkładu i mocy zakresów poszczególnych fal mózgowych EEG odpowiedzialnych za nasze funkcjonowanie (zaburzenia funkcjonalne, rozkojarzenie, zdolność regeneracji, uwaga, rozluźnienie, stres)

-jest skuteczną metodą przy diagnozowaniu ADHD

–  asymetrii amplitudowej w dowolnym paśmie częstotliwości między lewą i prawą półkulą, a także dysharmonię w funkcjonowaniu obu półkul.

– dostarcza wielu cennych informacji potrzebnych do planowania terapii EEG – Biofeedback oraz wytycznych do zmiany stylu życia.

Badanie to jest bardzo ważne i przydatne przy planowaniu treningu EEG – Biofeedback, gdyż wskazuje, w których punktach należy wzmacniać lub hamować określone pasma częstotliwości na podstawie obiektywnie zmierzonych wartości.

QEEG u psychologa- baza wiedzy Biomed.