Diagnoza miniQEEG

Diagnoza miniQEEG
Diagnoza miniQEEG

Diagnoza miniQEEG (ang. quantitative elekroencephalogram – ilościowy elektroencefalogram) inaczej znane jako mapowanie mózgu, odpowiada ilościowej analizie zapisu EEG. W trakcie badania rejestrowana jest czynność bioelektryczna mózgu w różnych jego obszarach (zależnie od punktu przyłożenia elektrody). Przeprowadzenie pełnoczepkowej diagnozy QEEG obejmuje jednoczesny pomiar z 19 elektrod umiejscowionych na powierzchni głowy.            

W ośrodku oferujemy pomiar miniQEEG, który pozwala dostrzec asymetrię funkcjonowania mózgu w różnych pasmach częstotliwości między lewą i prawą półkulą mózgu. Umożliwia to wykazanie ewentualnych rozbieżności w funkcjonowaniu obu półkul oraz weryfikację pewnych zaburzeń, związanych ze szczególnym rozkładem fal. Uzyskane wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej.

Badanie to jest w pełni bezpieczne i nieinwazyjne oraz bardziej precyzyjne niż podstawowa analiza jednokanałowa. Dostarcza również więcej przydatnych informacji potrzebnych do ustalenia treningu EEG Biofeedback.

Diagnoza mini QEEG umożliwia zaobserwowanie:

–  rozkładu i mocy zakresów poszczególnych fal mózgowych EEG odpowiedzialnych za nasze funkcjonowanie (zaburzenia funkcjonalne, rozkojarzenie, zdolność regeneracji, uwaga, rozluźnienie, stres)

-jest skuteczną metodą przy diagnozowaniu ADHD

–  asymetrii amplitudowej w dowolnym paśmie częstotliwości między lewą i prawą półkulą, a także dysharmonię w funkcjonowaniu obu półkul.

– dostarcza wielu cennych informacji potrzebnych do planowania terapii EEG – Biofeedback oraz wytycznych do zmiany stylu życia.

Badanie to jest bardzo ważne i przydatne przy planowaniu treningu EEG – Biofeedback, gdyż wskazuje, w których punktach należy wzmacniać lub hamować określone pasma częstotliwości na podstawie obiektywnie zmierzonych wartości.

QEEG u psychologa- baza wiedzy Biomed.

Na badanie miniQEEG należy zarezerwować godzinę zegarową plus 30 min na wywiad.  Samo badanie trwa do 50 min, ostatnie 10 min przeznaczone jest na opracowanie artefaktów w zapisie EEG.

Przy następnej konsultacji omawiane są wyniki wraz z Pacjentem.

Przed badaniem  mini QEEG należy:
– zadbać o to, aby być wypoczętym i wyspanym,
– zjeść lekki posiłek,
– umyć włosy i nie stosować w dniu badania produktów tj. lakier, żel, kremy do stylizacji włosów,
– nie przyjmować leków stymulujących ośrodkowy układ nerwowy, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie spożywać alkoholu, napojów zawierających kofeinę oraz wszelkich innych środków psychoaktywnych, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie należy odstawiać leków przyjmowanych z przepisu lekarza

Pierwsze spotkanie zawiera następujące elementy:

– wywiad (rozmowę z klientem)

– badanie diagnostyczne (pomiar amplitudy fal wszystkich częstotliwości z wybranych obszarów czaszki)

– wybranie odpowiednich treningów

 Wywiad

Osoba prowadząca wywiad, pyta klienta:

– czy zażywa lub zażywał leki

– czy choruje lub przebył choroby (jakie?)

– jak badany funkcjonuje

– jaka jest jego motywacja, dlaczego zdecydował się przyjść na terapię/trening.

Terapia EEG biofeedback jest zalecana zarówno dla osób zdrowych jak i chorych, dlatego też motywacja klienta do trenowania może być różna i w zależności od tego, co chciałby osiągnąć, ustala się odpowiedni protokół (trening).

Badanie diagnostyczne

Klient wybiera wygodną dla siebie pozycję. Osoba prowadząca trening odnajduje odpowiednie obszary na głowie. Następnie przeczyszcza skórę peelingiem wodnym / spirytusem salicylowym, by zwiększyć przewodnictwo skóry. Na elektrody nakłada specjalną pastę, która ma za zadanie polepszyć przewodnictwo i przymocować elektrody do głowy klienta. Na końcu elektrody umieszczane są na głowie (elektrody czynne) oraz na uszach (elektrody odniesienia).

Wybranie odpowiedniego treningu

Przy wyborze protokołu (rodzaju treningu) bierze się pod uwagę informacje zebrane od klienta podczas wywiadu oraz obraz zapisu czynności fal.

Te fale, które wytwarzane są na zbyt niskim poziomie wzmacnia się i odwrotnie, aktywność, która jest na zbyt wysokim poziomie jest hamowana. Wzmacnianie fal polega na tym, że podczas terapii EEG Biofeedback prowadzący stara się „nauczyć” mózg wyższej aktywności, a dzieje się to poprzez proces uczenia/ wytworzenie nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi lub też podniesienie aktywności tych już istniejących. Podczas hamowania natomiast hamuje się nadmiar aktywności pomiędzy komórkami nerwowymi.

Pasma wzmacniane: Beta 1 – uwaga, SMR- rozluźnienie, koordynacja ruchowa, napięcie oraz Alfa – relaks i regeneracja

Pasma hamowane: Beta 2 – stres, Alfa – brak motywacji, Theta – rozkojarzenie, Delta – wyłączenia świadomości, nieuwaga.

Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl