grupa wsparcia
grupa wsparcia

Grupa wsparcia składa się z różnych osób, które łączy wspólny problem lub grupa problemów mająca wspólny mianownik. Grupa w swoim założeniu ma się wzajemnie wspierać emocjonalnie, pomagać w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami jej członków. W grupie panują zasady chroniące wszystkich jej członków (np. anonimowości, bezpieczeństwa wypowiedzi, kultury itd..).

Podczas spotkań grupowych w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, uczestnicy dzielą się swoimi troskami i obawami. Nie bez znaczenia jest też poznawanie sposobów radzenia sobie z problemem przez innych, dzielenie się wiedzą czy przeczytanymi lekturami.

Istnieją też grupy skoncentrowane na ćwiczeniu konkretnych umiejętności zamiast omawiania osobistej historii życia (wychowawczych, komunikacyjnych, redukowania stresu).

 Grupa jest zakładana przez profesjonalistę (psychologa, psychoterapeutę, psychiatrę). Poza pacjentami w niektórych przypadkach mogą w niej uczestniczyć absolwenci, osoby dotknięte podjętym problemem np. uzależnione – abstynent lub wychodzące z problemu.

Link do artykułu tematycznego: Grupowe formy pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy.

Niezbędna wstępna konsultacja kwalifikująca dobór do grupy. Oferta.

Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl