Aleksandra Mazur-Libiszewska

Mgr Aleksandra Mazur-Libiszewska

 “ W terapii najważniejsza jest relacja, to ona uzdrawia” I. Yalom

Psycholog z Łodzi, specjalizujący się w pracy w obszarze psychologii rodziny oraz wsparcia osób doświadczających każdej formy przemocy.

Od ponad 7 lat zajmuję się indywidualną oraz grupową pomocą psychologiczną w zakresie psychologii rodziny. W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na indywidualnym podejściu, empatii, wsparciu oraz zrozumieniu. Szczególnie bliska jest mi współpraca z kobietami doświadczającymi kryzysu życiowego. 

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim.

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam od współpracy z ośrodkiem leczenia uzależnień, następnie dalszego doświadczenia zawodowego nabywałam pracując indywidualnie oraz grupowo w licznych projektach aktywizacyjnych, Stowarzyszeniu Monar, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Szkole , Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Dziennym Domu Pomocy. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Na bieżąco rozwijam swoją wiedzę

i umiejętności na licznych szkoleniach, studiach podyplomowych i konferencjach.

– doświadczasz kryzysu życiowego

– doświadczasz przemocy

– jesteś uznany za sprawcę przemocy/ objęcie procedurą Niebieskiej Karty

– doświadczasz trudności w relacjach rodzinnych

– chcesz odbudować więzi rodzinne

– jesteś w trakcie rozpadu związku

– chcesz rozwiązać konflikt

– masz trudności wychowawcze

– doświadczasz trudności w opiece nad osobą zależną

– doświadczasz trudności okresu młodej dorosłości

Posiadam wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami realizując programy i projekty w zakresie profilaktyki, aktywizacji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Ilość zrealizowanych godzin>1000

Obszar współpracy:

– trening umiejętności społecznych

– profilaktyka uzależnień

– profilaktyka selektywna

– profilaktyka depresji

– wypalenie zawodowe

– indywidualne wsparcie psychologiczne realizowane na potrzeby Projektu

Info

Imię i nazwisko: mgr Aleksandra Mazur- Libiszewska

Adres: Przybyszewskiego 111/1

Tel: 600 623 585

Specjalność Psycholog

Cena konsultacji 150zł/60min