Joanna Krawczyk

Psychoterapeutka, specjalizacja – psychoterapia dzieci i młodzieży (Szpital
Psychiatryczny im. J. Babińskiego w Łodzi w procesie certyfikacji), terapeutka, pedagog, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, mediator, psychoterapeuta uzależnień.

Ukończyłam psychoterapię w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku. Jestem
w trakcie specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym
im. J. Babińskiego w Łodzi. Od 17 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Z wykształcenia jestem również pedagogiem specjalnym,
socjoterapeutą, psychologiem. Uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach, dzięki którym stale podnoszę swoje kompetencje.
Dzięki ugruntowanej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu terapeutycznemu jestem w pełni
przygotowana, by pomagać ludziom w najtrudniejszych sytuacjach.
Pracuję metodą Dialogu Motywującego, konsultacje prowadzę w nurcie integracyjnym, dostosowanym do możliwości psychologicznych i poznawczych klienta.
Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzin i dzieci.
Zajmuję się mediacjami rówieśniczymi i nieletnich sprawców czynów karalnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas wieloletniej pracy w ośrodkach terapeutycznych. Świadczyłam pomoc dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zmagającymi się z różnorodnymi problemami. Współprowadziłam grupy wsparcia dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych. Byłam wychowawcą podczas obozów terapeutycznych. Pomagałam osobom z syndromem DDA. Prowadziłam również wszechstronne interwencje terapeutyczne w rodzinach zastępczych mających szczególnie trudności adaptacyjne i wychowawcze.

Pomagam osobom dorosłym zmagającym się z:

 • depresją,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami osobowości,
 • uzależnieniem,
 • sytuacją kryzysową,
 • przewlekłym stresem, 

 

Pomagam dzieciom i młodzieży doświadczającej min:

 • zaburzeń lękowych (w tym fobia społeczna, lęk uogólniony, lęk paniczny), 
 • zaburzeń depresyjnych, 
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), 
 • zaburzeń ze spektrum,
 • zaburzeń zachowania,
 • ADHD. 

Z psychoterapii mogą też skorzystać osoby, które chciałyby poprawić swoje dotychczasowe funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi, w rodzinie, w pracy; lepiej wykorzystywać swoje możliwości intelektualne i psychiczne, odczuwać więcej radości i satysfakcji z życia.

W sytuacjach, gdy choroba somatyczna uniemożliwia przybycie na wizytę do gabinetu, leczenie odbywa się w miejscu pobytu pacjenta bądź online.

Info

Imię i nazwisko: mgr Joanna Krawczyk

Adres:                                 Przybyszewskiego 111/1

Tel: 513 962 109
Specjalność Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Cena konsultacji 180zł/60min