leczenie ADHD

Leczenie ADHD

Jak to jest mieć ADHD?

Czym jest i na czym polega leczenie ADHD? Spora część dzieci z ADHD mówi, że nadpobudliwość nie stanowi dla nich problemu, ale czasami bywa to uciążliwe.  Mówią, że częściej niż inne dzieci wpadają w kłopoty w domu i w szkole. Natomiast ich rodzice i nauczyciele mówią rzeczy w stylu „Wiem, że możesz zrobić to lepiej, jak tylko postarasz się bardziej”, nawet jeśli od samego początku bardzo się starali! Wiele dzieci z ADHD mówi, że nie mają wielu kolegów i koleżanek i że czasami oni potrafią być dla nich podli.
Natomiast, od rodziców dziecka z ADHD wymaga się dodatkowej cierpliwości, specjalnego poświęcenia i chęci bycia adwokatem dla swojego dziecka, nawet jeśli nikt nie rozumie jego specjalnych potrzeb. (ADHD dotyka zarówno chłopców, jak i dziewczynki, ale chłopcy są około trzy razy bardziej narażeni na ten problem niż dziewczynki).

Większość rodziców dzieci z ADHD, martwi się o wyniki swojego dziecka w szkole. Wiele dzieci z ADHD ma ponadprzeciętny potencjał naukowy, ale ich problemy w organizacji i wykonywaniu pracy sprawiają, że od zawsze nie osiągają dobrych wyników. I chociaż dodatkowa pomoc szkolna może być dostępna, często jest niewystarczająca. Wiele dzieci z ADHD ma problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem przyjaźni. A rodzicom trudno jest patrzeć, jak ich dziecko jest ignorowane, gdy rozdawane są zaproszenia na przyjęcia urodzinowe lub siedzą samotnie w domu, zamiast bawić. Niektóre dzieci z ADHD mają poważniejsze problemy społeczne, pojawia się problem samooceny. Dzieci te są często magnesem dla krytyki i negatywnej uwagi. A jeśli dziecko przyjmuje leki na ADHD, może mieć własne obawy dotyczące tego, dlaczego różni się od innych dzieci.

Leczenie ADHD

Pracując z dziećmi z ADHD staram się im pomóc w rozwiązaniu niektórych z tych problemów. Uczę ich nowych emocji, zachowań, oraz umiejętności społecznych w czterech głównych obszarach zainteresowania: zachowanie, sukces w szkole, rozwój społeczny poczucie własnej wartości.

Wykonując ćwiczenia uczą się trochę lepiej radzić sobie z różnymi aspektami ADHD, a przy tym dobrze bawią się podczas nauki. Uwzględniam wiele zajęć, które lubią dzieci, jednak są to czynności które wymagają trochę pracy. W toku pracy terapeutycznej dziecko dowie się kilku rzeczy o sobie i co sprawia, że ​​jest takim wyjątkowym dzieckiem.
Jest wielu osób, które chcą pomóc Twojemu dziecku być szczęśliwym, zdrowym i odnoszącym sukcesy – a ja jestem jednym z nich!

mgr Joanna Krawczyk