Program Wzmacniania Rodziny
Program Wzmacniania Rodziny

Program Wzmacniania Rodziny 10-14 to projekt rekomendowany przez KBPN, PARPA i Ośrodek Rozwoju Edukacji, który uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”.

Oferta skierowana jest do rodzin, w których rodzice :

– czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,
– nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka
– czują się bezradni wobec swojego dziecka

Natomiast dzieci:

– mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu
– łatwo ulegają presji rówieśniczej
– podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych

Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat
Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny.

Program wzmacniania rodziny – cele

1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami
2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic
3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny

Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę oraz współpracę z psychologiem, psychoterapeutą i psychoprofilaktykiem z dużym doświadczeniem w pracy z rodzinami.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji pod numerem telefonu 513 962 109

Na czym polegają warsztaty:

– Spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez okres 7 tygodni

– Bierze w nich udział grupa około 10 rodzin (rodziców / opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje.

– Każde spotkanie trwa 2 godziny po pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie młodzieży, o Druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci.

– Podczas sesji pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (film DVD),

– Dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia, organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas.

– Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane w czasie sesji.

– Spotkania są prowadzone przez psychologów, pedagogów lub terapeutów – osoby z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą i z rodzinami.

cena 180zł / rodzina spotkanie

karnet 7 sesji  1100zł (całość)

Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl