Psychoterapia dzieci i młodzieży
Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Dziecko czy nastolatek różni się od dorosłego, a jego sposób odbierania i rozumienia rzeczywistości jest odmienny. W psychoterapii dzieci i młodzieży jest podobnie.

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży nie jest możliwe bez udziału rodziców / opiekunów, ze względu na aspekty formalne i prawne. Często  realizacja zadań w trakcie terapii wymaga pomocy rodzica / opiekuna. Zaangażowanie rodziców/opiekunów w terapię zwiększa szanse na jej powodzenie. Najważniejsze elementy jakie zawiera praca z rodzicami / opiekunami młodego pacjenta podczas terapii, to psychoedukacja, wprowadzenie strategii pracy nad trudnymi zachowaniami, zmniejszenie lęku o dziecko, praca nad nieadaptacyjnymi przekonaniami rodziców, poprawa relacji rodzic – dziecko.

Natomiast najważniejsze elementy sesji dzieci i młodzieży, to rozmowy o wydarzeniach czy trudnościach z minionego tygodnia, omówienia tzw.”pracy domowej”, tworzenia wspólnego programu bieżącej sesji, nauka nowych umiejętności, ćwiczenia podczas sesji, planowanie wspólnie „zadań domowych”, podsumowania sesji.

W psychoterapii dzieci i młodzieży wykorzystuje się terapię w nurcie integracyjnym aby adekwatnie dobrać nurt do podłoża problemów. Terapeuta ustala w sposób elastyczny metody, które będą najwłaściwsze i najbardziej skuteczne.  Dodatkowo psychoterapia pomaga dzieciom i młodzieży zmienić myślenie, zmodyfikować wewnętrzny głos oraz nauczyć jak pracować nad sobą.

Psychoterapia dzieci i młodzieży, jak przygotować dziecko ?

Psychoterapia trwa najczęściej kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań w zależności od utrwalenia problemów(raz w tygodniu) i jest stosowana w leczeniu:

– depresji,

– choroby afektywnej dwubiegunowej,

– zaburzeń lękowych,

– zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych,

– zaburzeń odżywiania,

– terapii PTSD,

– samookaleczeń,

– nadpobudliwości psychoruchowej,

– agresji i zaburzeń zachowania,

– tików,

ADHD

– moczenia się i zanieczyszczania.

 

Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl
Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl