Psychoterapia poznawczo behawioralna

Psychoterapia poznawczo behawioralna
Psychoterapia poznawczo behawioralna

Kiedy stosujemy terapię?

Ludzie najbardziej cierpią nie z powodu przykrych wydarzeń w życiu, ale z powodu interpretacji tych zdarzeń i przypisywanych im znaczeń. Przyczyną nadmiernych, emocjonalnych reakcji na bodźce jest zniekształcone postrzeganie rzeczywistości.

Psychoterapia poznawczo behawioralna lub inaczej kognitywno–behawioralna (cognitive–behavioral therapy – CBT), to metoda leczenia zaburzeń psychicznych, problemów  emocjonalnych oraz niepożądanych zachowań oparta na naukowo udowodnionych efektach.

(zakładka dla kogo) Trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań w zależności od utrwalenia problemów pacjenta (raz w tygodniu) i jest stosowana w leczeniu:

– zaburzeń nastroju (m.in. depresja, dystymia, choroba dwubiegunowa CHAD),

-zaburzeń lękowych (m.in. lęk paniczny, lęk uogólnionyGAD, fobia społeczna,  zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – OCD),  zespół stresu urazowego (trauma) – PTSD, fobie.

– zaburzeń osobowości (szczególnie: borderline/ z pogranicza, narcystycznych, obsesyjno-kompulsyjnych, unikowych, zależnych,

ADHD / ADD (przy uzupełnieniu terapii o wykorzystanie biofeedback i neurofeedback.

– odżywiania (bulimia, anoreksja)

uzależnień (od alkoholu, narkotyków lub nawykowych zachowań)

zaburzeń psychotycznych uzupełnionych o oddziaływania biofeedback i neurofeedback

Skuteczność wykorzystywanych metod jest udowodniona naukowo, potwierdzana przez liczne badania kliniczne.

Zmiana myślenia.

Psychoterapia poznawczo behawioralna opiera się na założeniu, że przez zmianę błędnego, powodującego cierpienie sposobu myślenia można zmienić sposób odczuwania oraz zachowania. CBT uznaje, że nasze reakcje myślowe, uczuciowe i zachowania zostały wyuczone podczas rozwoju, a więc można się ich oduczyć lub nauczyć się nowych sposobów funkcjonowania. Terapia poznawczo behawioralna pozwala zmienić nie działające lub szkodliwe sposoby radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania na bardziej korzystne i efektywne. Mówiąc inaczej każdy może się nauczyć myślenia o sobie, o świecie, i o innych ludziach w sposób, który sprzyja jego dobrostanowi i komfortowi psychicznemu.

Psychoterapia poznawczo behawioralna  pozwala dobremu psychologowi zidentyfikować  szkodliwe schematy myślenia i zachowań, żeby móc poszukać najlepszych i najskuteczniejszych dla danego pacjenta sposobów ich zmiany.

W trakcie terapii Pacjentowi dostarczane są praktyczne, do wykorzystywania na co dzień: skale ocen, kwestionariusze, karty pracy. Zadania pozwalające mierzyć i radzić sobie ze stresem. Terapeuta towarzyszy i wspiera w ich efektywnym wykorzystaniu we własnym życiu w atmosferze zrozumienia, akceptacji i bezpieczeństwa.

Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl