terapia uzależnień łódź

Terapia uzależnień Łódź

Uzależnienie to stan zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonych czynności lub zażywania substancji.

Rozróżniamy dwa rodzaje uzależnień:

  1. uzależnienia od substancji np.: alkohol, narkotyki, nikotyna, substancje psychostymulujące, leki.
  2. uzależnienia od zachowań, tzw. uzależnienia behawioralne np.: hazard, zakupoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu.terapia uzależnień behawioralnych

Jak rozpoznać uzależnienie?

Często pierwsze oznaki uzależnienia zauważają jedynie bliscy chorego. On sam może długo wypierać problem. Do niepokojących sygnałów należą:

 • – zmiany w obszarze dotychczasowych zainteresowań,
 • – drażliwość i duża zmienność nastrojów,
 • – zmniejszona kontrola nad własnym zachowaniem lub jej brak,
 • – ograniczenie kontaktów społecznych i pogorszenie relacji z bliskimi.

Objawy uzależnień – szczególnie alarmujące:

 • – wzrost tolerancji na czynnik uzależniający – chory potrzebuje coraz większej ilości substancji lub zwiększa częstotliwość zachowania, by uzyskać ten sam efekt docelowy,
 • – fizyczny i psychiczny przymus spożywania substancji lub wykonania czynności,
 • – objawy zespołu abstynenckiego po odstawieniu czynnika uzależniającego np. drżenie, wymioty, problemy ze snem, wzmożony niepokój,
 • – koncentracja życia wokół czynnika uzależniającego.
Jeśli zaobserwowałeś/aś kilka z powyższych punktów u siebie, rozważ spotkanie z psychoterapeutą. W linkach możesz znależć:

Na czym polega terapia uzależnień?

Pierwszym krokiem w procesie terapeutycznym jest już samo podjęcie świadomej decyzji o rozpoczęciu leczenia. Dostrzeżenie problemu jest niezbędnym etapem leczenia.

Celem terapii jest zaprzestanie stosowania przez pacjenta substancji lub zachowań, które stanowią przedmiot pracy terapeutycznej. W toku leczenia pracujemy wraz z pacjentem nad zredukowaniem szkodliwych skutków nałogu, poprawą zaburzonych relacji, a przede wszystkim dokonaniem zmian w obszarze postaw, przekonań, sposobów reagowania i radzenia sobie z emocjami. Szczególnie lęku i poczucia winy, które często towarzyszą osobom uzależnionym. Pacjent zdobywa także wiedzę na temat mechanizmu uzależnienia, objawów i długofalowych konsekwencji, co ma za zadanie wzmocnić motywację do podjęcia pracy.

Późniejszy etap terapii przygotowuje pacjenta na sytuacje kryzysowe i możliwość nawrotu. Uczymy szybciej dostrzegać sygnały i reagować zgodnie z nowymi, wypracowanymi w czasie terapii sposobami radzenia sobie.

W niektórych przypadkach konieczna może być także konsultacja z lekarzem psychiatrą i włączenie do procesu leczenia środków farmakologicznych.

Jak długo trwa terapia uzależnień?

Czas trwania terapii to kwestia indywidualna, zależna od historii pacjenta i zaawansowania choroby. Najczęściej terapia trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Dlaczego osoba uzależniona potrzebuje pomocy?

Osoby uzależnione nie są w stanie pomóc sobie same. Najczęściej uzależnienia mają swoje podłoże w niewspierających sposobach myślenia i reagowania na wydarzenia życiowe. Są to nierzadko mechanizmy nieuświadomione, a rolą terapeuty jest ujawnienie ich, mając na uwadze gotowość pacjenta do przyjrzenia się im i pracy nad wdrożeniem metod bardziej adaptacyjnych.

Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl

Terapia uzależnień Łódź