trening mózgu
trening mózgu

Metoda Biofeedback

W trakcie treningu, dzięki własnej woli sterujemy obrazem EEG i funkcjami fizjologicznymi organizmu. Tak uczymy się, w jaki sposób możemy świadomie poprawiać swoje funkcjonowanie.

Powyższy trening przekłada się wprost na:

– wzrost sprawności pamięci i zdolności uczenia się

– poprawę koncentracji uwagi

– usprawnienie podejmowania decyzji i zdolności organizacyjnych

– wzrost odporności na stres, panowania nad lękami, tremą

– poprawę zdolności kontroli stresu – uczy skutecznej i adekwatnej relaksacji

– wzrost kreatywności i poczucia wartości

– lepszą kontrolę nad natręctwami i złymi nawykami.

Metody wykorzystywane w naszym ośrodku do treningu relaksacji:

Metoda EEG Biofeedback

Daje możliwość opanowania reakcji, jakie mają miejsce w organizmie człowieka podczas napięcia, zdenerwowania czy ogólnie stresu. Pomaga reagować tak, by zachować zdrowie i wysoką efektywność działania. Metoda Biofeedback poprzez trening mózgu umożliwia:

– poprawę koncentracji uwagi

– poszerzenie pamięci

– nabycie umiejętności szybkiego wchodzenia w stan relaksu

– lepsze radzenia sobie ze stresem

– lepsze panowania nad reakcjami emocjonalnymi

– osiąganie stanu umysłu, uaktywniającego regenerację organizmu.

Metoda HRV Biofeedback

Nowoczesna, trwała, nieinwazyjna i bezlekowa metoda treningowa, której celem jest wypracowanie i utrwalenie nawyku prawidłowego oddychania przeponowo-relaksacyjnego. Stan umysłu powiązany jest ze stanem ciała. Relaks pozwala na rozluźnienie mięśni, spokojny, pogłębiony oddech dostarcza do organizmu odpowiednią ilość tlenu, takie warunki sprzyjają regeneracji sił. Trening HRV Biofeedback umożliwia:

– synchronizację pracy układu krążeniowego i oddechowego

– regulację rytmu oddechów i synchronizuj je z pracą serca

– pobudzenie naturalnych funkcji obronnych, normalizację poziomu homeostazy w organizmie

– wzmacnianie umiejętności  adaptacyjnych organizmu

– wyćwiczenie prawidłowego nawyku oddychania przeponowo-relaksacyjnego.

 

Kontakt tel 667155846 w celu umówienia wizyt (czwartki).

infografika biofeedback wpływ używek na eeg
Robert Kuchta - ZnanyLekarz.pl